Jak zbudować strategię nauki języka Jak zbudować strategię nauki języka my-motivator.pl
Jak zbudować strategię nauki języka
Lipiec 8, 2013


edl_logo1

W poprzednim kroku znalazłeś już niezbędny do nauki języka czas. Zdecydowałeś, którego języka będziesz się uczył i dlaczego właśnie tego. Nadchodzi więc czas na przygotowanie pełnej strategii.

W tym momencie nie przedstawię wam jednak jednej dobrej drogi, która będzie idealna dla każdego. Taka po prostu nie istnieje. Nie wierzcie tym, którzy za określone pieniądze będą chcieli sprzedać wam własną metodę. Na 99% ona nie zadziała.

Jak uczyć się języka

Aby osiągnąć swój cel musisz go najpierw określić. W przypadku nauki języków mamy dużą dowolność w kwestii doboru celu. Najłatwiej posłużyć się tutaj przyjętym przez komisję europejską schematem A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Prosta tabele prezentująca poziom biegłości językowej pochodząca z Wikipedii pomoże wam w podjęciu decyzji.

level opis
A1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Jeśli szukasz dokładniejszych rozpisek (rozdzielających umiejętności na mowę, pismo i rozumienie), pobierz tabelę rady europy (tutaj) [jeśli pobrany plik nie posiada rozszerzenia i nie otwiera się, zmień jego nazwę na „europass.pdf” pomijając cudzysłów]

Wiesz już do czego dążysz. Potrzebujesz teraz horyzontu czasowego. Musisz wiedzieć kiedy zaczniesz rozumieć, kiedy zaczniesz czytać itd. Zadanie to nie należy jednak do łatwych. Wszystko zależy od tego kiedy zaczynasz, ile już umiesz, ile czasu poświęcisz i jak szybko zapamiętasz. Pamiętaj – nie wybieraj zbyt nisko (nie będziesz miał wystarczającej motywacji) ani zbyt wysoko (nie uda Ci się osiągnąć celu).

Mała uwaga – w ciągu roku, znając same podstawy języka możesz osiągnąć poziom B1-B2 przy odpowiednim zaangażowaniu (od godziny do 3 godzin dziennie). Pozwala Ci on na podjęcie rozmowy na dowolny temat. Poziom A1 to właściwie miesiąc systematycznej nauki. Tak naprawdę nie pozwala Ci on na podjęcie jakiejkolwiek interakcji poza kilkoma wyuczonymi schematami. Poziom C2 to już prawdziwa biegłość językowa (nie wszyscy ludzie używający języka jako ojczystego osiągają poziom C2!). Do osiągnięcia tego poziomu potrzebujesz właściwie ciągłego kontaktu z językiem i dużego poświęcenia.

Jakich metod nauki języka używać

Odpowiedź jest bardzo prosta – odpowiednich. Odpowiednich dla Ciebie jako jednostki. Nie ma dwóch takich samych osób. Każdy z nas uczy się odrobinę inaczej. Ta różnorodność jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego niektórzy nauczą się języka w szkole, a inni nic nie zapamiętują nic mimo poświęcenia czasu i nierzadko pieniędzy. Po prostu – istnieje kilka metod, a w szkolnictwie używana jest tylko jedna.

W pierwszej fazie rekomenduję naukę słownictwa – od czegoś trzeba zacząć. Do normalnego rozumienia wystarcza zwykle około 2000 tysięcy słów. W internecie istnieją kursy oferujące naukę podstawowych ok. 3000 słów itp. Warto z nich skorzystać. W przyszłości opiszę takie programy.

Dodatkowo – musisz się osłuchiwać języka obcego. To pozwoli Ci na naturalny z nim kontakt. Dziecko uczy się od rodziców słuchając. Ty możesz uczyć się ze swojego telefonu czy odtwarzacza MP3. W tym momencie spotkamy jednak 2 szkoły które nie zgadzają się ze sobą w kwestii szybkości odtwarzanych nagrań.

Część osób uważa (do tej grupy się zaliczam), że warto rozpocząć naukę z tekstami bardzo wolnymi. Łatwiej jest nam wtedy zrozumieć tekst, a rozumienie wpływa na nas pozytywnie i motywuje do dalszego działania. W przypadku normalnych nagrań proces tłumaczenia jest często zbyt wolny i nie zapamiętujemy niczego. W efekcie nasz mózg zamyka się całkowicie, nerwy powodują demotywację i tracimy chęci do dalszej nauki. W przypadku nauki języka angielskiego rekomenduję wam podcasty (krótkie nagrania mp3 wydawane w formie RSS) http://www.spotlightradio.net/. Dawno ich nie odwiedzałem, natomiast podejrzewam, że są coraz lepsze.

Wspomniana druga szkoła uważa, że nauka języka z nienaturalnym akcentem (spowolnionego) powoduje, że musimy się go uczyć dwa razy. Jeśli zgadzasz się bardziej z tą opinią odpowiednie podcasty znajdziesz bez problemu (np. BBC).

Nauka słownictwa i osłuchanie się z językiem to jednak tylko część niezbędnych do podjęcia kroków. Istotna jest także ekspresja. Choć wyda Ci się to śmieszne – rozmawiaj ze sobą, opowiadaj sobie historię dnia codziennego, mów co zamierzasz robić w języku obcym, w samotności. Nie przejmuj się tym, że popełnisz kilka błędów. Istotniejszy wydaje się fakt, że masz z nim stały kontakt. Poszukaj także na Facebooku osób z którymi mógłbyś wejść w stałą znajomość.

Podsumowanie

Zapisz na kartce jaki poziom biegłości języka chcesz osiągnąć. Kiedy będziesz mógł rozmawiać, czytać książki itp. Zapisz sobie o której godzinie (po jakiej czynności) uczysz się słów, kiedy słuchasz podcastów itp., kiedy rozmawiasz ze sobą używając danego języka. Sukces jest już tylko na wyciągnięcie ręki. Zapisany jest on w sumienności wykonywania postawionych przed sobą celów.

Kubiak Krzysztof


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge